Naslovna English version
[ info ]
[ menadžment ]

Kontakt
Adresa Direkcija
Požeška 150A
11000 Beograd
Tel-faks:
+ 381 (0)11 7545 484
+ 381 (0)11 7559 441
E-mail:
termo@termo-plus.rs
Web:
www.termo-plus.rs

Adresa Fabrika
Ljubomira Živkovića – Španca 1/bb
Baćevac, Ibarska magistrala
Tel-faks:
+ 381 (0)11 8341 232

VODEĆI NA TRŽIŠTU

Društvo „TERMO PLUS“ d.o.o. osnovano je 1998. godine u Beogradu, i za više od deceniju postojanja uspelo je da sprovede i nadogradi usvojenu politiku kvaliteta, sa jednim od dominatnih ciljeva: Da postane i ostane vodeće Društvo na tržištu u pogledu kvaliteta svojih proizvoda u domenu: „Proizvodnje predizolovanih cevi, račvi, kolena, armatura i ostalih elemenata za toplovode“.
Proizvodni program „TERMO PLUS-a“ čine:
- predizolovane cevi, predizolovana kolena, predizolovane račve, predizolovane čvrste tačke, predizolovane redukcije, predizolovana zaporna armatura, PU gredice.

Pored svojih proizvoda „TERMO PLUS“ isporučuje i prateće elemente potrebne za toplovode, i to:
termosakupljajuće spojnice, krajnje kape, završne kape, prolaze kroz zid, ekspanzione jastuke, PU masu.
Od 2003. god. počeo je sa radom savremeni proizvodni pogon u Baćevcu, veličine 1500m2, uz 5000 m2 pratećeg skladišnog prostora.

Celokupan proces proizvodnje, od prijemnog kontrolisanja ulaznih sirovina i materijala, preko kontrole međufaznih operacija, do kontrole gotovih proizvoda, sprovodi se u skladu sa standardima SRPS EN 253:2005 i EN 13941:2003, a od 2006. godine, „TERMO PLUS“ je uveo sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001. Finalne izveštaje o kvalitetu proizvoda radi „Institut za ispitivanje materijala Srbije“ „IMS“, a periodično kontrolisanje radi ovlašćena akreditovana organizacija „SGS” d.o.o. Beograd.

Na kraju navedimo samo ovo: ZA VIŠE OD 10 (DESET ) GODINA RADA DRUŠTVO „TERMO PLUS „ D.O.O. NIJE IMALO NIJEDNU REKLAMACIJU NA KVALITET SVOJIH PROIZVODA!

 

Internet Media • 2010 • Sva prava zadržana