Naslovna English version
CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO
[ info ]
[ menadžment ]

Kontakt
Adresa
Barajevo, M. Vukovića 2
Tel-faks:
011/ 8302-110
E-mail:
czkbarajevo@gmail.com

KULTURA VODI UNUTRAŠNJOJ HARMONIJI ČOVEKOVE LIČNOSTI

Donošenjem odluke o formiranju Centra za kulturu Barajevo 28. septembra 2007. godine je i formalno ozvaničeno opredeljenje lokalne vlasti da opština Barajevo ima svoju samostalnu Ustanovu kulture u vremenu uključenja društva u šire svetske tokove.
Inače, Kulturni centar opština je već imala 1961. godine sa prvim direktorom prof. Višeslavom Pacićem, kada su nedovršene sale domova kulture bile prepune ljubitelja filma i izvorne narodne pesme. Kasnije, 1978. godine Centar se utapa u Narodni univerzitet, koji se pretežno bavio obrazovanjem, pa nestaje, nakon nekoliko pokušaja da se programski i organizaciono osamostali. Programi kulture bez veće financijske podrške se ostvaruju u okviru JP za informisanje i kulturu Barajevo od 2004. godine.

Danas se Centar, sa četiri zaposlena radnika i većim brojem volontera, bavi pretežno organizovanjem višetipnih manifestacija i kulturno-umetničkim kao i amaterskim stvaralaštvom.
Barajevo postaje prepoznatljivo na mapi kulture po organizaciji novonastale Centralne opštinske manifestacije „Barajevu u pohode“ koja se održava od Preobraženja do Velike Gospojine, kada opština proslavlja svoj Dan i Slavu u duhu istorijskog događaja iz 1805. godine kada su 27. avgusta u Velikom Borku Karađorđe i narodni poslanici utemeljili I srpsku Vladu.

Sabor književnog stvaralaštva „Olovko ne ćuti“ uz učešće preko 300 srpskih pisaca iz zemlje i dijaspore, sa dominantnom rodoljubivom poezijom, već je postao atraktivno saborovanje pisaca koje treba da preraste opštinski nivo organizovanja.
U letnjem periodu „Dani Budimira Buce Jovanovića, Milije i Ilije Spasojevića i Radoja Mitrovića Barajevca (Jul-Guncati) okuplja najveći broj ljubitelja šumadijskog melosa. Već 37 godina (Avgust-Veliki Borak) se održavaju „Dani Kneza Sime Markovića“, a Sabor Sv. Ilije (Avgust-Vranić) i kulturno-sportska manifestacija u Lisoviću (Jun) postale su tradicionalne manifestacije.
Tokom godine u sedištu Centra i novouređenim prostorima domova kulture se smenjuju izložbe slika i promocije knjiga, književne večeri, literarni konkursi, pozorišne predstave, tribine, okrugli stolovi, panel diskusije, koncerti džeza, stare gradske pesme, programi dijaspore, folklora, škola modernog plesa i etno radionice, što je postala praksa rada Centra za kulturu Barajevo.

 

Internet Media • 2010 • Sva prava zadržana