Naslovna English version
JKP „10. OKTOBAR“ BARAJEVO
[ info ]
[ menadžment ]

Kontakt
Adresa
Barajevo, Svetosavska 4

Tel-faks: 011 8302-170;
8303-782,
Direktor:

011 8301-387

Web:

www.jkpbarajevo.co.rs
E-mail:
office@jkpbarajevo.co.rs

ZA LEPŠE I ČISTIJE BARAJEVO

Odlukom Skupštine opštine Barajevo, od 26. juna 1975. godine, formirano je Komunalno preduzeće, čija je preteča bila Opštinska služba za gazdovanje stambenim fondom.
Za današnje JKP „10. OKTOBAR“ i ulogu koju ono ima u obezbeđivanju normalnog funkcionisanja naše Opštine, možemo reći da je jedno od njenih najznačajnih preduzeća.
U njemu radi 63 stalno zaposlena radnika i organizovano je u 3 organizcione jedinice i to:
OJ zajedničkih poslova sa službama: opštih, pravnih i kadrovskih poslova, komercijalno finansijskih i računovodstvenih poslova i tehnička služba,
OJ komunalno stambene delatnosti, mehanizacije i transporta, OJ vodovod i kanalizacija.

Preselenjem u novoizgrađenu zgradu Crvenog krsta na obodu Naselja Gaj, stvoreni su optimalni uslovi za nastavak uspešnog rada ovog preduzeća, a na njegovoj staroj lokaciji u centru Barajeva istovremeno je omogućeno rešavanje dugogodišnjeg problema parkinga za automobile.
Posle prelaska nadležnosti obezbeđivanja i regulisanja vodosnabdevanja na gradski JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, JKP „10. Oktobar“ funkciju vodosnabdevanja obavlja za 140 domaćinstava naselja Vitkovica u MZ Barajevo koji se vodom snabdevaju iz lokalnog izvorišta „Bezdan“.
Preduzeće je u potpunosti osposobljeno za izvođenje radova na izgradnji novih ili rekonstrukciji-popravci postojećih vodovodnih mreža, ali i za izvođenje zemljanih (građevinskih ) radova, kada se za to ukaže potreba.
U 2009. godini, pored radova na izgradnji vodovodne mreže u Vitkovici, preduzeće je izvelo i radove na izgradnji dela vodovodnih mreža u MZ Vranić i Boždarevac, te izvršilo priključenje oko 50 novih domaćinstava na novoizgrađene vodovodene mreže.
Usluge iznošenja smeća na području opštine Barajevo koristi oko 12.600 domaćinstava i oko 440 poslovnih subjekata. Za sakupljanje smeća na području opštine postavljeno je oko 630 kontejnera od čega je 580 u vlasništvu JKP-a, i oko 50 kontejnera u vlasništvu vlasnika poslovnih prostora. Ovi poslovi obavljaju se sa četiri specijalna vozila.
JKP „10. Oktobar“ na osnovu poverenih im poslova od strane SO-e Barajevo vrši čišćenje i održavanje svih seoskih grobalja što podrazumeva čišćenje od šiblja i sitnog rastinja sa košenjem trave. Preduzeće raspolaže sa 6 trimera, dve testere i jednom motornom testerom, a na održavanju grobalja tokom čitave godine angažovano je 4 do 8 radnika.
Izvršavaju se i svi predviđeni radovi na uređenju zelenih površina pored stambenih zgrada i poslovnih objekata, uređenje i čišćenje putnog pojasa na lokalnim putevima i ulicama, kao i drugi poslovi po nalogu Direkcije i nadležnih inspekcijskih službi opštine Barajevo.
Preduzeće radovno vrši čišćenje i održavanje na zelenoj pijaci i pijaci za prodaju mlečnih proizvoda, čemu se posvećuje posebna pažnja.

Za izvršavanje proizvodnog programa preduzeću je na raspolaganju sledeća mehanizacija:

- buldožer TG-140
- utovarivač ULT-160
- 3 rovokopača
- 2 vibraciona valjka
- kompresor AK
- 3 kamiona FAP
- 2 auto smećar-presa
- cisterna ѕa vodu
- TAM T75-putar
- TAM 130-auto podizač
- Kanalokopač „Dič Bič“
-'FAP 1317-šasija za nadgradnju komunalnog vozila
- autosmećar-mercedes 2529 Axor
- 3 kamiona TAM-kipera
- autocisterna za fekalije

Impozantna mehanizacija, dobra organizacija poslovanja i uspešan menadžment, garancija su da će i u narednom periodu ovaj kolektiv predstavljati jedno od najuspešnijih preduzeća, na zadovoljstvo zaposlenih u njemu, kao i svih građana opštine Barajevo.

 

Internet Media • 2010 • Sva prava zadržana