Naslovna English version
Upoznajte Barajevo | Kultura i informisanje
KULTURA I INFORMISANJE
Upoznajte Barajevo
Osnovne informacije
Istorijat
Stanovništvo
Privredni potencijali
Komunalna infrastruktura
Školstvo
Sport
Kultura i informisanje
Turizam

 

Delatnošću iz oblasti kulture bavi se "Centar za kulturu", koje u sali sa 350 sedećih mesta, organizuje pozorišne predstave, koncerte, nastupe kulturno umetničkih društava i druge manifestacije.

Biblioteka “Jovan Dučić” posluje kao organizaciona jedinica biblioteke grada Beograda. Pored centralnog odelenja u Barajevu, postoje i ogranci biblioteke u Vraniću i Meljaku. Biblioteka raspolaže sa 55.000 knjiga i ima 2000 članova, i izuzetno je dobro opremljena najnovijim naslovima. Pored osnovne delatnosti, biblioteka se bavi kulturno-informativnom delatnošću, kao što su književni susreti, predavanja, promocije i izložbe.

U Barajevu radi i književni klub “Jovan Dučić” koji je organizator tradicionalnog festivala rodoljubive poezije, a klub je posebno aktivan u radu sa decom.

Od kulturnih manifestacija najznačajnije su Omladinske svečanosti koje se više od tri decenije održavaju, u avgustu, u Velikom Borku. U okviru ove manifestacije održava se i Festival rodoljubive poezije na kome učestvuje veliki broj pesnika iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i inostranstva.

U Vraniću u okviru Sabora Svetog Ilije, 2. avgusta, organizuje se festival folklora na kome učestvuje veći broj kulturno umetničkih društava. Kulturno- umetničko društvo “Branić” iz Vranića i Folklorni ansambl “Šumadija” iz Barajeva, okupljaju veliki broj članova i svojim nastupima u zemlji i na gostovanjima u inostranstvu, osvajaju ne samo simpatije publike, već i priznanja stručnih žirija.
Centralna opštinska manifestacija „Barajevu u pohode“ održava se od Preobraženja do Velike Gospojine, kada Opština proslavlja svoj Dan i Slavu u duhu istorijskog događaja iz 1805. godine kada je 27.augusta u Velikom Borku utemeljena I srpska Vlada.

Na teritoriji opštine evidentiran je veliki broj kulturno-istorijskih spomenika, a najznačajniji su Crkva brvnara u Vraniću iz 18. veka koja je stavljena pod zaštitu, osnovna škola u Vraniću koja je podignuta 1848. godine, Matića kuća s kraja 18. veka koja je restaurirana 1977.godine, stara zgrada osnovne škole u Boždarevcu iz 1891.godine, ostaci starih vodenica. stara porodična kuća sa doksatom i stara mehana Ljubinkovića u Beljini, rimski most u Beljini, centar MZ Beljina, stara mehana u Barajevu i dr.

Crkvena riznica u Vraniću bogata je velikim brojem eksponata iz arheoloških nalazišta sa ovog područja, starog novca, oružja, ikona i crkvenih knjiga, etnografskim materijalom, dokumentima i fotografijama važnih ličnosti. Pored većeg broja izuzetno vrednih ikona, riznica čuva krst Hadži Ruvima, igumana Manastira Bogovađa, rađen 1796. godine, a poklonjen crkvi u Vraniću 1800. godine. Tu se nalazi i bogata knjiško-arhivska građa koja obuhvata period od 16. do 20. veka, kao i biblioteka koja broji oko 10.000 knjiga.

Na frekvenciji 105,9 FM program emituje 24 časa dnevno Radio Plus Barajevo. Skupština opštine izdaje bilten pod nazivom “Barajevski glasnik” koji izlazi jednom mesečno u tiražu od 3000 primeraka i besplatno se distribuira građanima.


Internet Media • 2010 • Sva prava zadržana